Kim jesteśmy?

Forest Company od samego początku istnienia świadczy profesjonalne usługi leśne lecz w ostanim czasie nasze doświadczenie zwiększyło się o przygotowanie terenów pod inwestycje np. drogowe na trasach ekspresowych i autostradach. Prace polegające polegające na wycince drzew i krzewów oraz usunięciu nierówności terenu, na którym następnie zostały posadzone rośliny. Po wykonanych pracach pozostaje pielęgnacja by utrzymać piękno zagospodarowanego terenu w roślinność.

Forest Company świadczy kompleksowe usługi:

  • z zakresu prac leśnych
  • z zakresu nasadzeń i pielęgnacji zieleni drogowej
  • przygotowanie terenów pod inwestycje budowlane
  • wykaszanie, trawy na terenach stacji elektroenergetycznych, gazociągowych
  • wycinka drzew i zakrzaczeń pod liniami wysokiego napięcia