Tereny zielone

Naszą dewizą jest jakość oferowanych usług w spojrzeniu długoterminowym. Zrealizowana przez nas zieleń nie jest dziełem skończonym. Wymaga ona pielęgnacji w dalszych latach a jej efekty w dużej mierze zależeć będą od fachowości wykonania nasadzeń.

Koszenie terenów zielonych

Firma prowadzi szereg prac związanych z pielęgnacją zieleni drogowej. Są to kontrakty w zakresie wykonawstwa, ale również na zasadzie „Utrzymaj Standard”, gdzie parametry traw zmuszają do ciągłego utrzymania odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi. W celu zapewnienia wysokiej jakości firma dysponuje: wykaszarkami spalinowymi najwyższej klasy:

 • kosiarki samojezdne
 • Ciągniki – Kubota
 • kosiarki wysięgnikowe
 • kosiarki bijakowe do ciągników

Pielęgnacja terenów zielonych i nasadzeń

Drogi klasy ekspresowej czy autostrad w Polsce, powoduje wzrost wymagań co do pielęgnacji terenów zielonych. Firma Forest Company jako wykonawca robót wykończeniowych zapewnia nie tylko wykonanie zgodnych z projektem nasadzeń, ale także zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji nie tylko w okresie gwarancji. Wykonujemy po za wcześniej opisywaniem koszenia traw, także:

 • nawożenie
 • podlewanie
 • pielenie rabat z nasadzeniami
 • uzupełnianie kory przy nasadzeniach
 • kopczykowanie i rozgarnianie kopczyków zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych

Zakres naszych usług w zieleni drogowej to

 • Zieleń izolacyjna
 • Zieleń osłonowa
 • Zieleń przy przejściach dla zwierząt
 • Zieleń przy ekranach akustycznych
 • Zieleń ozdobna
 • Zieleń poza pasem drogowym
 • Zieleń dogęszczająca w terenach leśnych
 • Pielęgnacja zieleni
 • Koszenia traw na terenach płaskich i skarp
 • Roboty ziemne, odhumusowanie i humusowanie
 • Profilowanie skarp i rowów
 • Umacnianie skarp i rowów, obsiew traw, hydrosiew, darniowanie
 • Układanie geowłókniny, maty erozyjne
 • Rekultywacja terenów po budowie
 • Wykonanie i pielęgnacja terenów zielonych i nasadzeń